foto portada iglesia

Igrexa de Nosa Señora das Dores

Ferrol - A Coruña
logo Xunta
logo fondos-feder

Promotor: Dirección Xeral de Patrimonio da Consellería de Cultura Educación e Universidade.

Director de obra: José Alejandro Romero Alonso

Director de execución: Carmen Diéguez Álvarez

Contratista: Proyecon Galicia S.A

Orzamento: 237.020,85 €

Traballos que se van a desenvolver:

- Esta primeira fase prevé unha intervención na cuberta, bóvedas, arcos e muros.

- Reparación e reconstrución da cuberta e dos seus elementos  portantes.

- Atado das dúas torres mediante cables tensores, e o atado dos muros da nave.

- Reparación da bóveda do coro.

- Reparación de elementos metálicos.

- Limpeza, revocos e pintura de fachada principal.

 

Seguimento dos traballos:

04-03-2021 Finalización da montaxe de estada.

04-03-2021 montaxe estada

04-03-2021 Catas en cuberta.

foto portada igresia crop

08-02-2021 Comezo dos traballos na fachada principal.

08-02-2021 fachada
to top button