foto portada iglesia

Igrexa de Nosa Señora das Dores

Ferrol - A Coruña
cultura

Promotor: Dirección Xeral de Patrimonio da Consellería de Cultura Educación e Universidade.

Director de obra: José Alejandro Romero Alonso

Director de execución: Carmen Diéguez Álvarez

Contratista: Proyecon Galicia S.A

Orzamento: 237.020,85 €

Traballos que se van a desenvolver:

- Esta primeira fase prevé unha intervención na cuberta, bóvedas, arcos e muros.

- Reparación e reconstrución da cuberta e dos seus elementos  portantes.

- Atado das dúas torres mediante cables tensores, e o atado dos muros da nave.

- Reparación da bóveda do coro.

- Reparación de elementos metálicos.

- Limpeza, revocos e pintura de fachada principal.

 

Seguimento dos traballos:

04-03-2021 Finalización da montaxe de estada.

04-03-2021 montaxe estada

04-03-2021 Catas en cuberta.

foto portada igresia crop

08-02-2021 Comezo dos traballos na fachada principal.

08-02-2021 fachada

11-03-21 Podemos apreciar o resultado final dos traballos realizados na fachada principal.

11-3-21 fachada piedra limpia

24-3-21 Instalación de guindastre en praza de Amboage, para proceder ao desmontexe da cubrición de amianto da zona de nave e altar.

24-3-21

24-3-21 Imaxes tomadas pola empresa encargada de realizar os traballos de desmonte e retirada de fibrocemento con amianto

24-3-2021 retirada amianto

24-3-21 Estado da estrutura de madeira da cuberta do altar, unha vez retirada a súa cobertura.

24-3-21 desmontaje cubierta altar

14-4-21  Comezan os traballos de de colocación de tirantes metálicos de aceiro inoxidable roscado 25 mm. de diámetro nomea. Nesta zona está previsto a colocación de dúas unidades…

14-4-21 colocacion tirante en coro

21-4-21 Comenzamos co desmontaxe da estructura de madeira na zona da nave.

21-4-21 desmontaje est. madera nave

4-5-21 Resultado final da colocación da nova estrutura da cuberta do altar, con reutilización de madeira e a execución dun zuncho de apoio na medianeira co presbiterio.

4-5-21

7-5-21 Procedemento de picado de bóvedas e saneado de soporte.

7-5-21

10-5-21 Colocación de fibrocemento na zona do altar.

13-5-21 colocacion cubierta nueva en altar

25/5/2021 colocación lona microperforada en fachada.

25-05-2021lona microperforada

23/6/2021 Comenzamos trabajo de saneamiento en Corralón.

23-06-2021 saneamiento corralon

7/7/21 andamio lateral presbiterio-altar

07-07-2021 andamio lateral

8/7/2021 finalización de trabajos de saneamiento.

08-07-2021 saneamiento final

14/7/21 Relleno de arlita en riñones de nave

14-07-2021 arlita

28/7/2021 Colocación de cerchas metálicas en Nave.

28-07-2021estructura metalica nave

29/7/2021 Jornada de visita a la obra.

29-07-2021 jornada 1

29/7/2021 Jornada de visita a la obra.

29-07-2021 jornada 2

2/8/2021 Descarga de madera de castaño.

02-08-2021 madera castaño

16/8/2021 Reparación de muro en nave.

16-08-2021 reparacion muro

23/8/21 Colocación de piezas de refuerzo en cuadrales de estructura de madera del presbiterio.

23-08-2021cuadrales

26/8/21 Colocación durmiente madera en presbiterio.

26-08-2021 durmiente presbiterio
to top button