SALA LUGRÍS

Museo Massó

Bueu - Pontevedra
01 bloc museo masso

Proxecto básico e de execución para as obras de conservación do Museo Massó en Bueu (Pontevedra)

Promotor: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Dirección Xeral de patrimonio cultural

Director de obra: Alberto Redondo Porto

Director de execución: Francisco Javier López Calvo

Contratista: Proyecon Galicia S.A

Orzamento: 1.063.450,85€

Traballos que se van a desenvolver:

- Conservación das estruturas de madeira e do resto dos sistemas construtivos das edificacións
existentes que forman parte do museo, moitas delas edificacións históricas, testemuña da
industrialización da salgadura e da conserva.
- Recuperación do aspecto e valores orixinais dos elementos que se conservan, reparándoos
e/ou restaurándoos da maneira máis adecuada ao seu interese cultural..
- Mellorar o acondicionamento ambiental das edificiacións e favorecer a súa eficacia para
reducir os consumos enerxéticos de calquera tipo..
- novar os sistemas de instalacións, en especial os relacionados coa climatización e a
iluminación, co obxectivo de reducir os consumos enerxéticos, facéndoos máis eficientes e
respectuosos con medio ambiente...

GAL-02-220003-PE-ZZZ-AQ-YY-RVR-MEM-001-MemoriaMasso-TS
to top button